#Photo Gallery : संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त जमलेली वैष्णवांची मांदियाळी

Leave A Reply

Your email address will not be published.