Browsing Tag

govt

कपाशीवरील बोंडसड व बोंडअळी नुकसानाबाबत भरपाईसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार

पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडून बोंडअळीचा प्रादुर्भाव असलेल्या शेती क्षेत्राची केली पाहणी