Browsing Tag

anganwadi

इंदापूर : तालुक्यातील नवीन अंगणवाडी शाळेच्या इमारती अद्यावत करणार – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

- तेवीस अंगणवाड्यांच्या इमारतीसाठी प्रत्येकी साडे आठ लाखाचा निधी मंजूर - ग्रामीण भागातील लहान…