महाराष्ट्रात पोलीस शिपाई चालक पदासाठी भरती; वाचा कुठे? किती जागा ?

मुंबई: महाराष्ट्रात पोलीस शिपाई चालक पदासाठी १०१९ पदांची भरती होणार आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंवाद या अधिकृत ब्लॉगवर माहिती दिली आहे.

पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई – १५६ जागा

पोलीस आयुक्तालय, ठाणे शहर – ११६ जागा

पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहर – ८७ जागा

पोलीस आयुक्तालय, नवी मुंबई – १०३ जागा

पोलीस आयुक्तालय, अमरावती शहर – १९ जागा

पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद शहर – २४ जागा

पोलीस आयुक्तालय, लोहमार्ग मुंबई – १८ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रायगड – २७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदूर्ग – २० जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी – ४४ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली – ७७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सोलापूर ग्रा. – ४१ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जालना – २५ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बीड – ३६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, उस्मानाबाद – ३३ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, लातूर – ६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नागपूर ग्रा. – २८ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, भंडारा – ३६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, वर्धा – ३७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अकोला – ३४ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा – ५२ जागा


 शैक्षणिक पात्रता – १२ वी उत्तीर्ण

वयोमर्यादा – २८ वर्षांपर्यंत (मागासवर्गीयांना सवलत)

 अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – २२ डिसेंबर २०१९

 अधिक माहितीसाठी – http://bit.ly/33FiQRG

 अर्ज करण्यासाठी – http://bit.ly/2L7zcMM

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×