Browsing Tag

solar eclipse

ग्रहणाच्या काळात भाजीपाला सुरीने चिरत गर्भवतीने झुगारल्या विविध अंधश्रद्धा

गर्भवती महिलेने पिढ्यानपिढ्या असणाऱ्या ग्रहणाच्या काळातील विविध अंधश्रद्धा लावल्या झुगारून