यशाकडे वाटचाल करताना

प्रत्येक यशस्वी व्यक्तीला मिळणारं यश हे त्याच्या कठोर परिश्रम, जिद्द, आत्मविश्‍वास, चिकाटी, आवड, ज्ञान अशा महत्त्वपूर्ण गोष्टींमुळे प्राप्त झालेलं असतं. यश हे सहजासहजी कधीच मिळत नाही. ते मिळवण्याकरता प्रत्येक व्यक्तीला खडतर प्रवास करावाच लागतो. अर्थात, ह्या सर्व गोष्टी साध्य करण्याची क्षमता त्या व्यक्तीमध्ये असायला हवी. यशाकडे वाटचाल करत असताना आपल्याला बऱ्याचदा एक गोष्ट पाहायला आणि अनुभवायला मिळते आणि ती म्हणजे कमतरता. ही कमतरता नेहमी कष्ट, जिद्द किंवा आत्मविश्‍वास यांचाशीच निगडीत असते असे नाही. कधीकधी असंही होतं की सर्व व्यवस्थित सुरू असूनही यश मिळण्याची खात्री मनाला वाटत नाही. कुठेतरी काहीतरी कमी पडत असतं आणि आपल्याला काय कमी पडतंय नेमकं हेच कळत नसतं. हळूहळू यशाकडे जाणारा मार्ग खडतर वाटू लागतो, मनातील आशाही मंदावतात आणि सगळ्याच गोष्टी अशक्‍य वाटू लागतात. आपल्या हाती फक्त अपयशच लागणार असं वाटू लागतं.

असं का होत असेल बरं? आपण कुठे कमी पडतो का? आपले प्रयत्न, जिद्द आणि आत्मविश्‍वास ह्याची ताकद कमी होऊन जाते का? की आपल्यात मुळात तेवढी क्षमताच नसते यशापर्यंतची वाटचाल करण्याची? प्रश्‍न अनेक पडतात पण उत्तर सापडत नाही. असा कटू अनुभव बहुतांशी लोकांच्या वाट्याला येतो आणि ते यशस्वी व्हायचे राहूनच जातात. मग, ही यशस्वी लोकं यश मिळवतात तरी कशी? फार कुतूहल वाटतं ना? पण यातच तर आपल्या प्रश्‍नांची उत्तरे दडली आहेत. खरंतर यशाकडे जातानाचा प्रवास हा एकट्याने करायचाच नसतो. यशाची वाटचाल करताना सोबतही हवीच. आणि सोबत अशी असावी जी नेहमी आपल्याला प्रेरणा देत राहील. ह्याच गोष्टीची कमतरता असते बहुतांशी लोकांकडे. बाकी सर्व गोष्टी असल्या मात्र यशापर्यंत जाण्याची प्रेरणाच मिळत नसेल तर सर्वच अशक्‍य वाटू लागते. म्हणूनच मनात आशेचा दिवा तेवत ठेवण्यासाठी एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट जवळ असणं फार महत्वाचं असतं. पण प्रेरणा मिळते कशी? की ती घ्यावी लागते? आताही गोष्ट मात्र नशिबानेच घडते. प्रेरणा देणाऱ्या लोकांची साथ काहींना मिळते तर काहींना नाही. ज्यांना मिळते ते वाटचाल करत राहतात, ज्यांना मिळत नाही ते एकतर शोध घेतात किंवा थांबून जातात. खरंतर आपल्याला कोणीतरी प्रेरणा द्यावी, किंवा ती मिळावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे वाटते.

प्रेरणाही शोधली तर नक्कीच सापडते कारण जगात असंख्य गोष्टी आहेत ज्यांपासून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो. ज्यापासून आपल्याला प्रेरणा मिळते त्याला म्हणतात प्रेरणास्थान. प्रेरणास्थान फक्त व्यक्तीच असते असे नाही तर ते काहीही असू शकते. सजीव, निर्जीव, व्यक्ती, निसर्ग, किंवा अशी कोणतीही गोष्ट जिच्याकडे पाहून आपल्याला नवी उमेद मिळते, पुढे जाण्याची आणि यश मिळवण्याची. एखाद्यासाठी एखादं गाणं, तर एखाद्यासाठी एखादा चित्रपट प्रेरणादायी असू शकतो, एखाद्यासाठी त्याचे आईबाबा, मित्र प्रेरणादायी असू शकतात तर एखाद्यासाठी सकाळी बागेत फुलणारं फूलही प्रेरणादायी असू शकतं. काही स्वतःमध्ये प्रेरणा निर्माण करतात आणि यशस्वी होऊन दुसऱ्यांसाठी प्रेरणास्थान बनतात. सुंदर आयुष्य जगण्यासाठी प्रेरणा लागते. प्रेरणा द्या, प्रेरणा घ्या आणि यशस्वी व्हा.

प्रा. भगवान गावित

Leave A Reply

Your email address will not be published.