कलाकारांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची लावणीसम्राज्ञी सुरेखा पुणेकरांची…

मुख्यमंत्र्यांच घराणं हे कलाकारांचं घराणं आहे त्यामुळे त्यांनी कलाकारांच्या भावना समजून घ्याव्यात -…