माडावरचा उनाड वारा…

मर्यादेच्या जगतामधुनी
अमर्यादा जगती जावे
दांभिकतेचे बूट सोडूनि
निसर्गाकडे अनवाणी जावे
डोंगर, दर्या, नदी नि नाले
चित्र पाहावे सजीव साजिरे
डोळ्यांमध्ये साठून घ्यावे
निजरूप रोज नवे गोजिरे
माडावरचा उनाड वारा
श्‍वासांमध्ये भरुनी घ्यावा
सोन चिखली पाऊल वाटा
तुडवूनि यावा रान सारा
घनकोवळी वळीव सर
पिऊन घ्यावी ,झेलून घ्यावी
भिजल्या गात्रांनि गावी
फुलपाखरांची रंगीत गाणी
मातीमधल्या कोम्बां मधुनी
वेचून घ्यावी हिरवी स्वप्ने
रोज उषेच्या प्रकाशावरती
लिहावे सुंदर निसर्ग गाणे

– शिल्पा देशपांडे

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×