रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज म्हणजे काय? (भाग-१)

रिव्हर्स मॉर्गेज हे अशा प्रकारचे कर्ज आहे की त्यात घरमालक हा घराच्या एका भागाच्या मोबदल्यात ठराविक अंतरानंतर रक्कम मिळवू शकतो. अर्थात हे सर्वसाधारण गृहकर्जापेक्षा वेगळे कर्ज मानले जाते. जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती त्या घरात राहतो, तोपर्यंत रिव्हर्स मॉर्गेज कर्जाचे हप्ते भरायची गरज नाही. एक साधारण गृहकर्ज घेताना बॅंका कर्जदाराच्या सर्व बाजूचे आकलन करते. सांपत्तिक स्थिती, जबाबदारी, सीबील स्कोअर, उत्पन्नाचे स्रोत, कौटुंबिक जबाबदारी याचे आकलन करूनच गृहकर्ज मंजूर केले जाते. त्याचवेळी रिव्हर्स मार्गेज कर्ज हे संपूर्णपणे वेगळे आहे. रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज हे त्या घराच्या बदल्यात एक रक्कम दिली जाते. त्यासाठी व्यक्तीचे सध्याचे उत्पन्न लक्षात घेतले जात नाही. रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज हे व्यक्तीचे वय, सध्याचा कर्जाचा व्याजदर आणि मालमत्तेची किंमत यावर आधारलेले असते.

रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज म्हणजे काय? (भाग-२)

सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास रिव्हर्स मॉर्गेज योजना ही विशेषत: 60 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना समोर ठेऊन केली आहे. आपले घर न विकताही जीवनात नियमित उत्पन्न सुरू राहावे यासाठी ही योजना आहे. रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज हे गृहकर्जाच्या अगदी उलट आहे. गृहकर्जात आपल्याला मासिक हप्ता भरावा लागतो तर रिव्हर्स मॉर्गेजमध्ये घर मालकाना आपले घर हप्त्यात विकण्याचा पर्याय मिळतो. या योजनेत घरमालक हा आपल्या इच्छेनुसार मृत्यूनंतर घराची मालकी बॅंकेकडे देतो आणि त्या बदल्यात हयात असेपर्यंत ठराविक अंतरानंतर घराची रक्कम घेत असतो. या योजनेत ग्राहकाला बॅंकेला पैसे परत देण्याची गरज भासत नाही. म्हणजेच आपली मालमत्ता ही एकप्रकारे बॅंकेकडे गहाण ठेवली जाते. घरमालकाला किती रक्कम द्यायची हे मालमत्तेच्या किमतीवर अवलंबून असते. त्याशिवाय घरमालक घरातही राहू शकतो. घरमालकाच्या मृत्यूनंतर ते घर बॅंकेच्या नावावर होते. अर्थात त्याचे कुटुंब बॅंकेला घराची किंमत देऊन त्याची खरेदी करू शकतात.

Leave A Reply

Your email address will not be published.