#wari2019: माऊलीच्या रथाला ही सर्जा राजा ची जोडी

यंदाचा माउलींचा रथ ओढण्यास बैलजोड सेवा देण्याचा मान आळंदी (ता. खेड) येथील पंडित कृष्णाजी रानवडे यांना मिळला आहे. माऊलींच्या पालखीची मानाची बैल जोडी असलेल्या पंडित राणवडे हे माऊलींच्या पालखीचे कसे सारथ्य करतात? यासंबंधी पालखीच्या रथाचे चालक पंडित रानवडे व त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यासोबत यांच्याशी केलेली खास बातचीत…

Leave A Reply

Your email address will not be published.