आकडे बोलतात…

13.35 लाख कोटी रुपये
प्रत्यक्ष कर संकलनाचे गेल्या आर्थिक वर्षाचे सरकारने घेतलेले उद्दिष्ट


17.5 टक्के
2017-18 या आर्थिक वर्षापेक्षा इतका अधिक प्रत्यक्ष कर सरकार 2018-19 ला जमा करणार


11.37 लाख कोटी रुपये
2018-19 या आर्थिक वर्षातील एकूण अप्रत्यक्ष कर वसुलीचा अंदाज.

Leave A Reply

Your email address will not be published.