Browsing Tag

town planner’s

ग्रामीण भागातील बांधकामांना चालना देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचा ‘मोठा’ निर्णय

ग्रामीण भागात 3200 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज…