मिळकत करातून 228 कोटींचा महसूल

ऑनलाईन भरणा सव्वाशे कोटी: माजी सैनिकांकडून पावणे दोन कोटी

पिंपरी – महापालिकेच्या तिजोरीत सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षात जूनअखेर केवळ दोन महिन्यांत 1 लाख 97 हजार 742 मालमत्ताधारकांनी 228.23 कोटीचा भरणा केलेला आहे. त्यामध्ये 126.85 कोटी रकमेचा ऑनलाईन भरणा झाला आहे. सवलत योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

महापालिकेतर्फे मिळकत कर सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 30 जून 2019 पूर्वी मिळकत कराची थकबाकीसह दोन्ही सहामाहीचे संपूर्ण बिलांची रक्कम भरणा करणाऱ्या मिळकतधारकांना सामान्य करातील सवलत योजना लागू करण्यात आली होती. सवलतीच्या कालावधीमध्ये 1 लाख 8 हजार 22 मिळकतधारकांनी कॅशलेस (ऑनलाईन) सुविधेचा वापर करुन रुपये 126.85 कोटी रकमेचा मिळकत करापोटी भरणा केला आहे. 8 हजार116 महिलांनी 6.59 कोटी, 580 दिव्यांग मिळकत धारकांनी 40 लाख, 2 हजार 269 माजी मैनिकांनी 1.73 कोटी, 12 शौर्यपदक सैनिकांनी 30 हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. 1 एप्रिल ते 30 जून अखेर 1 लाख 97 हजार 742 मिळकतधारकांनी एकूण 228.23 कोटी मिळकतकराचा भरणा केला आहे. गतवर्षी सन 2018-2019 मध्ये 1 लाख 72 हजार 726 मिळकतधारकांनी 18.68 कोटी रुपयाचा भरणा केला होता.

यावर्षासाठी 582 कोटीचे उद्दिष्ट

दरम्यान, सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षाकरिता 582.00 कोटी अंदाजपत्रक वसुली उद्दिष्ट देण्यात आले असून 30 जून 2019 अखेर 228.23 कोटी रुपये वसुली करण्यात आले आहे. मिळकत कराचा ऑनलाईन भरणा करणाऱ्यामळकतधारकांना सर्वसाधारण (चालू वर्षाच्या मागणीतील सामान्य करात) करात 2% सवलत लागू राहील. मिळकतधारक, भोगवटादार यांनी 30 सप्टेंबर अखेर पहिल्या सहामाही अखेरची थकबाकीसह संपूर्ण रक्कम भरुन शास्ती, व्याज रक्कमेची आकारणी टाळावी, असे आवाहन कर संकलन विभागाने केले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.