मुंबई पालिकेच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळणार गती

जीर्ण इमारती-चाळींच्या पुनर्विकास करारनाम्यावर एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

मुंबई – मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती अथवा चाळींच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणर आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत निश्‍चिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शेकडो इमारती मुंबई परिसरात आहेत. पालिकेमध्ये नोकरीला असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला या पालिकेच्या वसाहतीमध्ये राहण्यास सदनिका दिल्या जातात. सद्या पालिकेच्या मालकिच्या या इमारती धोकादायक आणि जीर्ण अवस्थेत आहेत. जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती-चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित रहिवाशांची नोंदणीकृत संस्था, या संस्थेने नियुक्त केलेला विकासक आणि महानगरपालिका यांच्या दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात येतो. हा करारनामा महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम तरतुदींनुसार मुद्रांक आकारणीस योग्य ठरतो. त्यामुळे आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क लोकहितासाठी फक्त एक हजार रुपये इतकेच निश्‍चित करण्यात आले आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम 33 (7) आणि 33 (9) यानुसार बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारती अथवा चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. 30 सप्टेंबर 1969 पूर्वी बांधकाम केलेल्या स्वतंत्र चाळ वा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7) हा विनियम आहे, तर 33 (9) नुसार समूह पुनर्विकास करण्यात येतो.

Leave A Reply

Your email address will not be published.