मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून कोरेगावसाठी भरघोस निधी

महेश शिंदे यांची माहिती

बुध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून व ना. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या सहकार्यातून व भाजपा नेते महेश शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नातून कोरेगाव मतदारसंघातील रस्त्यांसाठी भरघोस निधी मंजूर झाला आहे.

कोरेगाव विधानसभा मतदार संघातील कोरेगाव व सातारा तालुक्‍यातील रस्त्यांच्या कामांना अर्थसंकल्पीय जून 2019 मधून 5054 योजनेंतर्गत राज्यमार्ग व इतर जिल्हा मार्गाच्या कामांसाठी भाजपा नेते महेश शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नातून रु. 10.37 कोटी मंजूर झाले आहेत.
वडूथ सातारारोड अंबवडे किन्हई ते प्रजिमा 4 रस्ता प्रजिमा 36 किमी 3/00 ते 18/200 (सा.क्र. 7/300 ते 8/500) , (भाग- सातारारोड गाव ) बंदिस्त गटर वं पादचारी चे काम करणे रक्कम रुपये 300 लक्ष, खंडाळा कोरेगाव रहिमतपूर कराड सांगली शिरोळ रस्ता रा.मा. 142 किमी (सा. क्र. 52/00 ते 54/00) (भाग- तहसील ऑफिस ते डी. पी. भोसले कॉलेज ) रस्त्याच्या बाजूला पादचारी मार्ग व गटर्स बांधकाम करणे ता. कोरेगाव जि. सातारा रक्कम रु. 300 लक्ष, रा. मा. 140 ते अंगापूर वर्णे नागठाणे तारळे पाटण रस्ता प्रजिमा 37 किमी 5/400 ते 6/800 ते 7/400 ते 8/600 (भाग- अंगापूर ते वर्णे) मध्ये सुधारणा करणे

ता. जि. सातारा रक्कम रु. 70 लक्ष, रा. मा. 140 ते कोडोलो देगाव निगडी वर्णे प्रजिमा 28 किमी सा. क्र. 3/00 ते 6/00 (भाग एमआयडीसी ते देगाव ) रुंदीकरण वं डांबरीकरण करणे ता. जि. सातारा रक्कम 90.00 लक्ष, वडूथ सातारारोड अंबवडे किन्हई ते प्रजिमा 4 रस्ता प्रजिमा 36 किमी 3/00 ते 18/200 (सा. क्र. 9/000 ते 18/200), (भाग सातारारोड चौक ते किन्हई गाव) चे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कोरेगाव जि. सातारा रक्कम रु. 250.00 लक्ष, जिहे कठापूर कोरेगाव तडवळे खेड रस्ता प्रजिमा 34 किमी (सा. क्र. 0/600 ते 1/500 ) ची सुधारणा करणे ता. कोरेगाव जि. सातारा रक्कम रु. 27.00 लक्ष मंजूर करण्यात आले आहेत. लवकरच निविदा प्रक्रिया होऊन रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. सदर रस्ते दळणवळनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे असून रस्त्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याने लवकरच वाहतूक जलद व सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.