पदोन्नतीसाठी अन्य 22 जणांना संधी 

पुणे –  राज्य सरकारच्या वित्त विभागातील 22 सहायक लेखाधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यानंतर या सर्व अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात आली होती. आता याच विभागातील अन्य 22 पात्र लेखाधिकाऱ्यांना या पदावर संधी देण्यात आली आहे. राज्याचे लेखा व कोषागारे संचालक ज.र. मेनन यांनी याबाबतचे सुधारित आदेश दिले आहेत.

लेखा व कोषागारे विभागातील सहाय्यक लेखा अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील 88 अधिकाऱ्यांना 20 टक्के कोट्यातून पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यापैकी 22 सहायक लेखा अधिकाऱ्यांनी आहे त्याचठिकाणी कार्यरत राहण्यास प्राधान्य देत, ही पदोन्नती नाकारली होती. त्यामध्ये दोन अधिकारी विहित वेळेत बदलीच्याठिकाणी रुजू झाले नव्हते. त्यामुळे या सर्वच अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर आता या लेखा अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या रिक्‍त ठिकाणी अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करणे वित्त व लेखा विभागाकडे प्रस्तावित होते.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×