सातारा | जिल्ह्यात करोनाचा महाविस्फोट; एका दिवसात 15 बाधितांचा मृत्यू

सातारा  – जिल्ह्यात काल (दि. 15) रात्री 12 वाजेपर्यंत जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालांनुसार आणखी 1395 नागरिक करोनाबाधित झाले आहेत. गेल्या 24 तासांमध्ये जिल्ह्यात 15 बाधितांचा मृत्यू झाल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिली.

सातारा शहरात सदरबझार 12, करंजे नऊ, मंगळवार पेठ आठ, चिमणपुरा पेठ, शाहूपुरी, गोडोली, तामाजाईनगर प्रत्येकी सहा, गुरुवार पेठ, मल्हार पेठ प्रत्येकी चार, व्यंकटपुरा पेठ, भवानी पेठ, सोमवार पेठ, बसाप्पा पेठ, दौलतनगर, पिरवाडी प्रत्येकी तीन, शनिवार पेठ, गोळीबार मैदान प्रत्येकी दोन, रामाचा गोट, रविवार पेठ, यादोगोपाळ पेठ, केसरकर पेठ, शाहूनगर, शुक्रवार पेठ, गडकर आळी प्रत्येकी एक, इतरत्र 98, तालुक्‍यात वर्णे 19, संभाजीनगर, नागठाणे प्रत्येकी आठ, मांडवे पाच, खेड, शेंद्रे प्रत्येकी सहा, अंगापूर, कोडोली, काशीळ प्रत्येकी चार, पिलाणी, सैदापूर, जकातवाडी प्रत्येकी तीन, कोंडवे, देगाव, खिंडवाडी, खोजेवाडी, वेळेकामथी, शेरेवाडी, भादवडे, वाढे, कामेरी, क्षेत्र माहुली, खडगाव, लिंब प्रत्येकी दोन, सोनगाव, देगाव रोड, मापकरवाडी, वळसे, करंडी, चिंचणेर वंदन, चिंचणेर निंब, कडवे, आसनगाव, अपशिंगे, कोपर्डे, कामठी, वडूथ, कोरिवळे, म्हसवे, बोरगाव, अतीत, कुमठे, गोरखपूर, विकासनगर, चाहुर, चंदननगर, जांभगाव, सासपडे, चिखली प्रत्येकी एक, कराड शहरात विद्यानगर पाच, मंगळवार पेठ चार, शनिवार पेठ, कार्वे नाका, वाखाण रोड प्रत्येकी दोन, सोमवार पेठ एक, इतरत्र 23, तालुक्‍यात मलकापूर 16, हजारमाची 11, सैदापूर नऊ, विरवडे आठ, उंडाळे, उंब्रज, कासारशिरंबे प्रत्येकी चार, विजयनगर, तारुख प्रत्येकी तीन, कोळेवाडी, कापिल, ओगलेवाडी, बनवडी, काले, पाडळी केसे, शेरे, शेणोली, कार्वे, शेवाळेवाडी प्रत्येकी दोन, कोडोली, शिवडे, तांबवे, कोयना वसाहत, नांदगाव, पाटीलवाडी, पाल, तळीये, तासवडे, वारुंजी फाटा, नडशी, सुपने, वारुंजी, ओंड, टेंभू, चरेगाव, कोपर्डे, वाठार, आटके, आगाशिवनगर, रिसवड, विंग, तुळसण, कोर्टी, मुंढे, करवडी, येरवळे, सुरली प्रत्येकी एक, पाटण तालुक्‍यात तारळे, ढेबेवाडी, माजगाव प्रत्येकी तीन, पाटण, महिंद, कुंभारगाव प्रत्येकी दोन, मल्हारपेठ, निसरे, दिसले वजरोशी, मारुल तर्फ पाटण, खाले, सांगवड, कासुडे, बोरगेवाडी प्रत्येकी एक, फलटण शहरात मलठण 20, लक्ष्मीनगर दहा, बिरदेवनगर पाच, रविवार पेठ चार, बुधवार पेठ तीन, सोमवार पेठ, संजीवराजेनगर, हनुमाननगर प्रत्येकी दोन, मंगळवार पेठ, धनगरवाडा, गजानन चौक, नारळी बाग, मारवाड पेठ, हडको कॉलनी, गिरवी नाका प्रत्येकी एक, इतरत्र नऊ, तालुक्‍यात तरडगाव, कोळकी, साखरवाडी, जिंती प्रत्येकी सहा, चव्हाणवाडी, झडकबाईचीवाडी, विडणी प्रत्येकी पाच, निंभोरे, वाठार निंबाळकर, सांगवी, चौधरवाडी प्रत्येकी चार, आदर्की, ढवळ, जाधववाडी, धुळदेव, आसू, ताथवडे, गिरवी प्रत्येकी तीन, अलगुडेवाडी, पवारवाडी, राजाळे, काळज, चव्हाणवाडी, आळजापूर, सुरवडी, फरांदवाडी, तिरकवाडी, वाखरी, वडले प्रत्येकी दोन, सोमंथळी, जाधववाडी, तडवळे, रावडी, जावली, हिंगणगाव, वडजल, बोरावके वस्ती, वाजेगाव, सासकल, पाडेगाव, तडवळे, हिंगणगाव, काळज, भाडळी बुद्रुक, मुळीकवाडी, आदर्की खुर्द, मुंजवडी, मरिआईचीवाडी, आदंरुड, राजुरी, घाडगे मळा, सोनवडी बुद्रुक प्रत्येकी एक, खटाव तालुक्‍यात बोंबाळे 15, पुसेगाव 11, विसापूर, बुध प्रत्येकी सहा, वडूज, राजापूर, औंध, डिस्कळ प्रत्येकी पाच, पुसेसावळी चार, मायणी, एनकूळ, कलेढोण, कातरखटाव प्रत्येकी तीन, खटाव, नेर, भोसरे, ललगुण, खबालवाडी, खातगुण, चितळी प्रत्येकी दोन, कटगुण, रामसिंगवाडी, गोरेगाव, दातेवाडी, निढळ, गारुडी, कान्हरवाडी, बोथे, लोणी, सातेवाडी, कळंबी, फडतरवाडी प्रत्येकी एक, माण तालुक्‍यात पानवण 21, दहिवडी 17, लोधवडे, मोही प्रत्येकी पाच, दानवलेवाडी, वावरहिरे, डांगिरेवाडी प्रत्येकी चार, अनभुलेवाडी, गोंदवले बुद्रुक, काळेवाडी प्रत्येकी तीन, कळसकरवाडी दोन, मलवडी, मोगराळे, बिजवडी, आंधळी, ढाकणी, दादले, पिंगळी, उकिरडे, नरवणे, शिंगणापूर, पांगरी, शिंदी बुद्रुक प्रत्येकी एक, कोरेगाव शहर 22, तालुक्‍यात वाठार स्टेशन दहा, पिंपोडे बुद्रुक नऊ, रणदुल्लाबाद, रहिमतपूर, भोसे, तडवळे प्रत्येकी सहा, देऊर, किन्हई प्रत्येकी पाच, चंचळी चार, वाठार किरोली तीन, कुमठे, सांगवी, वाघोली, भाडळे प्रत्येकी एक, सोनके, एकंबे, तारगाव, भंडारमाची, झरेवाडी, भाडळे, शेंदुरजणे, जांभ, आसरे, निगडी, नलावडेवाडी, तारगाव, पिंपरी, रुई, नागझरी प्रत्येकी एक, खंडाळा तालुक्‍यात शिरवळ 22, लोणंद 16, खंडाळा, अंदोरी प्रत्येकी 11, पाडेगाव सहा, पळशी, नायगाव प्रत्येकी तीन, आसवली, वाठार बुद्रुक, भादे, वेळेवाडी, शिंदेवाडी, कुरणवाडी प्रत्येकी एक, वाई शहरात ब्राह्मणशाही, सह्याद्रीनगर, यशवंतनगर, सोनगीरवाडी प्रत्येकी एक, इतरत्र नऊ, तालुक्‍यात बावधन 32, कवठे सात, गुळुंब, कणूर प्रत्येकी सहा, पसरणी चार, अभेपुरी, वाघजाईवाडी प्रत्येकी तीन, पिराचीवाडी, उडतारे, परखंदी, शेंदुजरणे, शहाबाद, चिखली, चांदक, वेळे प्रत्येकी दोन, म्हातेकरवाडी, भुईंज, केंजळ, कासुर्डे, बोरगाव, भिलारवाडी, वरखडवाडी, विरमाडे, कुसगाव, लोहारे, आसरे, बोपेगाव प्रत्येकी एक, महाबळेश्वर तालुक्‍यात पाचगणी 18, महाबळेश्वर आठ, मालुसर सात, खिंगर पाच, दांडेघर तीन, आंब्रळ दोन, तायघाट, भोसे प्रत्येकी एक, जावळी तालुक्‍यात कुडाळ दहा, मार्ली सात, हातगेघर पाच, बहुले तीन, गांजे, माळचौंडी प्रत्येकी दोन, बामणोली कुडाळ, गुरेघर, आनेवाडी, म्हसवे, कोळेवाडी, मेढा, केंडांबे, भणंग, सायगाव प्रत्येकी एक, इतर 122, इतर राज्ये कर्नाटक दोन, बिहार एक, इतर जिल्ह्यांमधील पुणे पाच, सांगली चार, ठाणे दोन, मुंबई, लातूर प्रत्येकी एक, असे एकूण 1395 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत.

15 बाधितांचा मृत्यू
सातारा येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना चव्हाणवाडी, ता. सातारा येथील 52 वर्षीय पुरुष, बावधन, ता. वाई येथील 69 वर्षीय पुरुष, सदरबझार, सातारा येथील 50 वर्षीय महिला, विसापूर, ता. खटाव येथील 72 वर्षीय पुरुष, वळसे, ता. सातारा येथील 81 वर्षीय पुरुष, नरवणे, ता. माण येथील 64 वर्षीय पुरुष, वर्धनगड, ता. खटाव येथील 62 वर्षीय पुरुष, जिल्ह्यातील कोविड रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू असताना मोरेवाडी, ता. पाटण येथील 66 वर्षीय पुरुष, कोथरुड (पुणे) येथील 39 वर्षीय पुरुष, जानुगडेवाडी, ता. पाटण येथील 50 वर्षीय पुरुष, होळीचागाव, ता. खटाव येथील 70 वर्षीय महिला, विठ्ठलवाडी, ता. खटाव येथील 65 वर्षीय महिला, खडकी, पुणे येथील 69 वर्षीय पुरुष, सदरबझार, सातारा येथील 78 वर्षीय पुरुष, परमाळे-आसनगाव, ता. सातारा येथील 71 वर्षीय पुरुष, अशा 15 बाधितांचा मृत्यू झाला.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.