वारसदारांची नावे लावण्यासाठी प्राधिकरण आकारणार शुल्क 

पिंपरी  – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 99 वर्षाच्या भाडेकराराने (लीझ डीड) दिलेल्या भूखंडांसाठी वारसांची नावे लावताना व वगळताना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत मंगळवारी (दि. 9) प्राधिकरण सभेत निर्णय अपेक्षित आहे. त्यासाठी 5 हजार रुपये शुल्क आकारण्याचे नियोजन आहे.

प्राधिकरणाकडून “लीझ डीड’ तत्त्वावर दिलेल्या भूखंडांसाठी भाडेपट्टाधारकांच्या हयातीमध्ये अथवा मृत्यूनंतर कुटुंबातील सर्व वारसदारांची नावे लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे एकाच भूखंडाचे सहा-सहा वारसदार अशी सध्याची स्थिती आहे. तशाच प्रकारचे कागदपत्र सध्या प्राधिकरणाकडून केले जात आहे. भूखंडांसाठी वारसदार असलेल्या सहा व्यक्तींपैकी जर पाच जणांनी हक्कसोड करून एकाच वारसदाराचे नाव सुचविल्यास संबंधिताचे नाव भूखंडाला लागू शकते.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.