22.7 C
PUNE, IN
Thursday, June 27, 2019

Tag: gifts

आहेर

हल्ली लग्नपत्रिकेत ओळ छापलेली असते, ती म्हणजे "कृपया आहेर, गुच्छ आणू नये. आपली उपस्थिती हाच आमचा आनंद.' पण ही...

गिफ्टस्‌ आणि कराच्या तरतुदी (भाग-२)

गिफ्टस्‌ आणि कराच्या तरतुदी (भाग-१) कोणत्या रक्‍त्याच्या नात्याकडून मिळालेली भेटवस्तू ही करपात्र नसेल, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरते. यासाठी मोठी...

गिफ्टस्‌ आणि कराच्या तरतुदी (भाग-१)

कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने भेटवस्तू दिल्या जातात आणि स्वीकारल्या जातात. मुलाचे बारसं असो किंवा लग्न, वाढदिवस असो किंवा निवृत्तीचा...

भेटवस्तूंमागचा सहजभाव

भेटवस्तू, गिफ्ट्‌स देण्यामागे सहजभाव फार कमी वेळा असतो. काहीतरी आडाखे आणि गणितेच जास्त असतात. डोके देण्याघेण्यातच अडकून पडते. आपल्या...

ठळक बातमी

Top News

Recent News