नगर महापालिका रणसंग्राम: निवडणुकीसाठी ‘हे’ आहेत प्रभाग निहाय पक्षीय उमेदवार

प्रभाग 1

(अ) अनुसूचित जाती
– डॉ. सागर बोरुडे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– हेलन ऍलेक्‍स पाटोळे (शिवसेना)
– अशोक कानडे (भाजप)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– शारदा ढवण (भाजप)
– शांता दशरथ शिंदे (शिवसेना)
– ज्योती सतीश ढवण (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

(क) सर्वसाधारण महिला
– मीना चव्हाण (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– दिपाली बारस्कर (शिवसेना)
– विद्या दगडे (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– संपत विजय बारस्कर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– संदीप कुलकर्णी (भाजप)


प्रभाग 2

(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– विनीत पाऊलबुधे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– महेश रघुनाथ तवले (भाजप)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– रुपाली निखील वारे (कॉंग्रेस)
– संध्या बाळासाहेब पवार (कॉंग्रेस)
– उषा नलवडे (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– संध्या पवार (कॉंग्रेस)
– रुपाली निखील वारे (कॉंग्रेस)
– शीतल शेंडे (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– वैभव नवनाथ सुरवसे (शिवसेना)
– सोमनाथ शिंदे (मनसे)
– नितीन बारस्कर (शिवसेना)
– सुनली त्रिंबके (राष्ट्रवादी)
– विशाल नाकाडे (भाजप)


प्रभाग 3

(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– फैयाज शेख (कॉंग्रेस)
– कैसर सय्यद (भाजप)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– मीनाज जाफर शेख (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– शबाना इम्रान शेख (कॉंग्रेस)
– हसीना सय्यद (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– आयुब चांद शेख (एमआयएम)
– हसीना रफीक शेख (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– जुबेर बाबामियॉ सय्द (भाजप)


प्रभाग 4

(अ) नागरिकांचा मागस प्रवर्ग महिला
– वंदना कुसळकर (भाजप)
– कमल दरेकर (शिवसेना)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– संगीता खरमाळे (भाजप)
– संगीता केलुरकर (शिवसेना)

(क) सर्वसाधारण
– मोहमंद फरमान उस्मान (कॉंग्रेस)
– योगीराज गाडे (शिवसेना)
– चंद्रशेखर मोतियानी (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– मोहमंद फरमान उस्मान (कॉंग्रेस)
– बल्लू सचदेव (शिवसेना)
– स्वप्नील शिंदे (भाजप)


प्रभाग 5

(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– मनोज लक्ष्मण दुलम (भाजप)
– जंयत येलुलकर (शिवसेना)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– सोनाबाई तायगा शिंदे (भाजप)
– भारतीय अजय न्यायपेल्ली (कम्युनिस्ट पक्ष)
– कलावती सूर्यभान शेळके (शिवसेना)

(क) सर्वसाधारण महिला
– वीणा बोज्जा (शिवसेना)
– रुपाली आग्रे (कम्युनिस्ट पक्ष)
– आशा कराळे (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– पराग पुंड (शिवसेना)
– महेंद्र गंधे (भाजप)


प्रभाग 6
(अ) अनुसूचित जमाती महिला
– सारिका हनुमंत भुतकर (शिवसेना)
– आरती बुगे (भाजप)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– रवींद्र वाकळे (शिवसेना)
– बाबासाहेब वाकळे (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– उज्वला बहिरनाथ वाकळे (कम्युनिस्ट पक्ष)
– पुष्पाबाई वाकळे (शिवसेना)
– वंदना ताठे (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– पवन कुमटकर (कॉंग्रेस)
– भरत श्रीराम खाकाळ (आम आदमी पक्ष)
– रवींद्र वाकळे (शिवसेना)
– रवींद्र बारस्कर (भाजप)


प्रभाग 7

(अ) अनुसूचित जाती महिला
– सुनीता भिंगारदिवे (भाजप)
– रिता शैलेश भाकरे (शिवसेना)
– वैशाली बनसोडे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– मयूर पाटोळे (कॉंग्रेस)
– मोहन कातोरे (भाजप)
– अशोक बडे (शिवसेना)
– पोपट बारस्कर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

(क) सर्वसाधारण महिला
– स्वाती लगड (कॉंग्रेस)
– कमल कोलते (भाजप)
– मुक्ता कातोरे (भाजप)
– कमल सप्रे (शिवसेना)

(ड) सर्वसाधारण
– कुमार वाकळे (राष्ट्रवादी)
– निशांत दातीर (भाजप)


प्रभाग 8
(अ) अनुसूचित जाती महिला
– रोहिणी शेंडगे (शिवसेना)
– शोभा शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सुवर्णा बोरुडे (भाजप)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– पुष्पा बोरुडे (शिवसेना)
– सोनाली सुडके (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सविता कोटा (भाजप)

(क) सर्वसाधारण
– महेश सब्बन (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– अरविंद शिंदे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– अर्जुन दातरंगे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सचिन शिंदे ( शिवसेना)
– शाम नळकांडे (शिवसेना)
– संतोष घोरपडे (भाजप)


प्रभाग 9

(अ) अनुसूचित जाती महिला
– यशोमती अंकुश मोहिते (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– अनुराधा अजय साळवे (भाजप)
– शीला दीप चव्हाण (कॉंग्रेस)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– कविता दहिफळे (शिवसेना)
– मालन ढोणे (भाजप)

(क) सर्वसाधारण
– अनिता राजेंद्र राठोड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सुरेश रत्नप्रसाद तिवारी (शिवसेना)
– प्रदीप परदेशी (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– धनंजय जाधव (कॉंग्रेस)
– सुप्रिया धनंजय जाधव (कॉंग्रेस)
– अंजली वल्लाकट्टी-दवेकर (भाजप)


प्रभाग 10

(अ) अनुसूचित जाती
– नरेश चव्हाण (भाजप)
– दीप चव्हाण (कॉंग्रेस)
– जय भोसले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– अश्‍विनी गर्जे (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– शेऱ इशरत फैय्याज जहागिरदार (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– सुनील भिंगारे (भाजप)


प्रभाग 11

(अ) अनुसूचित जाती महिला
– प्रीती पंचमुख (कॉंग्रेस)
– नंदा मनेष साठे (भाजप)

(ब) नागरिकांचा मागस प्रवर्ग
– गयाज शब्बीर शेख (भाजप)
– अविनाश घुले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

(क) सर्वसाधारण महिला
– परवीन आबीद कुरेशी (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– कल्पना भंडारी (कॉंग्रेस)
– अर्चना मुथा (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– सुवेंद्र दिलीप गांधी (भाजप)


प्रभाग 12

(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– चंद्रशेखर ऊर्फ बाळासाहेब बोराटे (शिवसेना)
– संजय घुले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सुरेश खरपुडे (भाजप)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– रिजवाना चुडीवाले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सरोजिनी सुरेश मोहिरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– मंगल सुनील लोखंडे (शिवसेना)
– निर्मला गिरवले (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– रिजवाना चुडीवाले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– सुरेखा संभाजी कदम (शिवसेना)
– दिप्ती गांधी (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– जोएब फैरोज खान (कॉंग्रेस)
– शैलेश मुनोत (भाजप)
– दत्तात्रय कावरे (शिवसेना)


प्रभाग 13
(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– गणेश कवडे (शिवसेना)
– अमोल भंडारे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
– किशोर डागवाले (भाजप)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– संगीता बीज्जा (शिवसेना)
– गायत्री कुलकर्णी (भाजप)
– सुनंदा जोशी (राष्ट्रवादी)

(क) सर्वसाधारण महिला
– नीलम दांगट (राष्ट्रवादी)
– सुवर्णा गेणप्पा (शिवसेना)
– सोनाली चितळे (भाजप)
– रुपाली गोटीपामूल (मनसे)

(ड) सर्वसाधारण
– सुभाष लोंढे (शिवसेना)
– वैभव वाघ (राष्ट्रवादी)
– मयूर बोचूघोळ (भाजप)


प्रभाग 14

(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
– सुमित वर्मा (मनसे)
– भगवान फुलसौंदर (शिवसेना)
– प्रकाश भागानगरे (राष्ट्रवादी)
– राहुल रासकर (भाजप)

(ब) सर्वसाधारण महिला
– मीना चोपडा (राष्ट्रवादी)
– सुरेखा भोसले (शिवसेना)
– शीतल जगताप (राष्ट्रवादी)
– संगीता गांधी (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– मीना चोपडा (राष्ट्रवादी)
– शैला झिंजुर्डे (भाजप)
– ज्योती गायकवाड (भाजप)
– रेखा भंडारी (शिवसेना)

(ड) सर्वसाधारण
– शैलेशकुमार गांधी (शिवसेना)
– गणेश भोसले (राष्ट्रवादी)
– सुनील ठोकळ (भाजप)


प्रभाग 15

(अ) अनुसूचित जाती
– चंद्रकांत पाटोळे (भाजप)
– विजय गव्हाळे (राष्ट्रवादी)
– परशराम गायकवाड (शिवसेना)
– मयूर बांगरे (राष्ट्रवादी)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– गीतांजली औसरकर (भाजप)
– मंगल भुजबळ (कॉंग्रेस)
– सुवर्णा जाधव (शिवसेना)

(क) सर्वसाधारण महिला
– गीतांजली औसरकर (भाजप)
– आशाबाई पवार (राष्ट्रवादी)
– विद्या खैरे (शिवसेना)

(ड) सर्वसाधारण
– नंदू भोसले (मनसे)
– दत्तात्रय खैरे (राष्ट्रवादी)
– अनिल शिंदे (शिवसेना)
– प्रीतेश गुगळे (भाजप)


प्रभाग 16

(अ) अनुसूचित जाती महिला
– सुनीता कांबळे (भाजप)
– शांताबाई शिंदे (शिवसेना)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– सुनीता कोतकर (शिवसेना)
– ज्योती सातपुते (भाजप)

(क) सर्वसाधारण
– विजय पठारे (शिवसेना)
– गणेश सातपुते (भाजप)

(ड) सर्वसाधारण
– सुनील कोतकर (भाजप)
– ज्ञानेश्‍वर येवले (शिवसेना)


प्रभाग 17

(अ) अनुसूचित जाती
– राजकुमार कांबळे (भाजप)
– सुभाष कांबळे (शिवसेना)

(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
– मोहिनी लोंढे (शिवसेना)
– गौरी नन्नवरे (भाजप)

(क) सर्वसाधारण महिला
– लता शेळके (भाजप)
– मनीषा कारखेले (शिवसेना)

(ड) सर्वसाधारण
– मनोज कोतकर (भाजप)
– दिलीप सातपुते (शिवसेना)


 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup:
17 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)