आकडे बोलतात…

१० लाख कोटी रुपये

प्रत्यक्ष कर संकलनाने १६ मार्च अखेर गाठलेला आकडा (या आर्थिक वर्षांचे उद्दिष्ट १२ लाख कोटी रुपये)


६.४३ लाख कोटी रुपये

जीएसटीचे फेब्रुवारी अखेर झालेले संकलन (वर्षांचे उद्दिष्ट ७.४३ लाख कोटी रुपये)


७.६१ लाख कोटी रुपये

जीएसटी संकलनाचे पुढील वर्षाचे उद्दिष्ट (आर्थिक वर्ष २०१९-२०)

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here